Av. Hüseyin KÖPRÜLÜ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu üyesidir.

TBB Kişisel Verileri Koruma Komisyonu başkanıdır.