Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Kapsam:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Köprülü – Yılmaz Avukatlık Bürosu tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kanunun 28/1-d maddesi gereği soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi sebebiyle işlenen kişisel veriler Kanun kapsamında olmadığından bu hususta aydınlatma yapılmamaktadır ancak her halükârda Köprülü – Yılmaz Avukatlık tarafından bu kişisel verilerin işlenmesinde Kanunun genel ilkelerine uyumluluk sağlanmakta ve veri güvenliği tedbirleri alınmaktadır.

Aydınlatma metninde mail, arama ya da online ziyaret sebebi ile işlenen veriler ve bilgilendirme yazılarında belirtilen aydınlatmaya yer verilmiştir. Fiziki metin ve maille aydınlatma ayrıca yapılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Avukatlık Büromuz tarafından ilgili kişilerin kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Çerezler

Sitede Kullanılan ÇerezlerAmaçları
Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
  Oturum ÇerezleriOturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.
  Zorunlu ÇerezlerWeb sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.

İş Başvurusu Yapılması

Kişisel VeriAmaçları
Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adresi, İş Deneyim,  Eğitim Bilgileri ve Yabancı Dil Bilgileri, ReferanslarBu kişisel veriler çalışan adayı/stajyer ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Arama Yapılması

Kişisel VeriAmaçları
Adı, Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Ses, Kurum ve Unvan Bilgisiİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

Müvekkil

Kişisel VeriAmaçları
Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriSözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

İş başvurusu yapılması sürecinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemle,

Arama yapılması sürecinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-c ve m.5/II-f maddeleri gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Müvekkil kişisel verileri; 5/I ve 5/II-f maddeleri gereği “kanunda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ya da ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Yurtdışı kişisel veri aktarımı kesinlikle yapılmamaktadır.

5. KVKK 11. maddesi gereği İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

Veri sorumluları tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Hellenium Twins Residence, Soğanlık Yeni Mahallesi Baltacı Mehmet Paşa, Sokak No:1/B Kat:4 D:20 34880 Kartal/İstanbul

Telefon: 0216 550 07 02

Web: https://koprulu-yilmaz.av.tr/

Mail: iletisim@koprulu-yilmaz.av.tr