Hakkımızda

Köprülü-Yılmaz Avukatlık Bürosu; Şirketlere ve kişilere hem önleyici hukuk hizmeti hem de dava ve takiplerinde temsil hizmeti vermektedir.

Avukatlık Büromuz, avukatlık meslek kurallarına bağlıdır. Özellikle;

  • Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.
  • Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.
  • Avukat, sır saklama yükümlülüğü altındadır. Avukat müvekkillerinin bilgileri yanında davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar.

Bu ilkeleri TBB Meslek Kuralı olmanın yanında avukatlık büromuzun özümsediği ilkelerdir.