“İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi” Anadolu Adliyesinde Hayata Geçirildi.

Adalet Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında gayrimenkul satış, banka alacakları ve abonelik sözleşmeleri (MTS) ile beraber genel icra dairelerinin de bulunduğu yeni icra dairesi modeli 11.12.2020 itibariyle, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu yeni icra dairesi modelinde, birden fazla icra dairesi modeli terk edilerek Genel İcra Dairesi, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi ve Banka Alacakları İcra Dairesi olmak üzere 4 ana daire anlayışı benimsenmektedir. Bu yeni sistemle Adalet Bakanlığı hizmetlerin uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesini amaçlamaktadır. İcra dairelerinde fiziki dosya kullanımının yeni modelde uygulanmaması ile birlikte işlemlere ilişkin evrakların UYAP üzerinden taranması ile avukatların ve vatandaşların kendi portallarından işlemlerin takibini yapmaları da mümkün hale getirecektir.