İcra ve İflas Hukuku

Büromuz icra ve iflas takiplerinde alacaklı veya borçlu olan müvekkillere her alanda avukatlık hizmeti vermektedir. Ülkemizde yapılan takiplerin çoğu genel haciz yolu ile takip edilmektedir. Burada takip talebi hazırlanarak borçluya ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrinin tebliğinden sonra geçecek 7 günlük sürenin ardından, borca itiraz olmaması halinde takip kesinleşir ve borçlu hakkında malvarlığı sorgulamaları yapılarak hacizler uygulanabilir.

Büromuz, geniş çalışma ekibiyle, şirketlerin toplu icra işlemlerini yürütmektedir. Toplu icra işlemleri ile ilgili Adalet Bakanlığının getirmiş olduğu MTS (Merkezi Takip Sistemi) ile takip talepleri ve ödeme emirleri büromuzca hazırlanarak, yine büromuzca postaya verilecektir. Böylelikle iş yükü ve kırtasiye tasarrufu sağlanacaktır.

Büromuz, icra takiplerinden kaynaklanan, itirazın iptali davaları , istirdat davaları, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları ile icra mahkemelerinin görev alanına giren tüm davalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.