İmar Hukuku Mevzuat

İmar Kanunu Madde 32

Ruhsata ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar

İmar Kanunu Madde 42

İmar Para Cezalarının hesaplanma koşulları