İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal ve dini bayramlarda çalışma alacağı, AGİ alacağı, süt izni alacağı, sendikal tazminat alacağı, kötü niyet tazminatı, işçinin işe girişte verdiği senedin iadesine ilişkin dava ve takipler.
  • İşçinin; haklı sebeple ya da evlenme, askere gitme ve asgari emeklilik şartlarını taşıması sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesinde danışmanlık.
  • İşçi özlük dosyası hazırlama, insan kaynakları dökünmantesi.
  • Emeklilik işlemleri, emeklilik aylığından haksız yapılan kesintilerin iadesi.
  • Yurt dışı çalışma borçlanması.