“Kişisel Verileri Korunması Kanunu” Uygulama Eğitimi

Büromuz avukatlarından Av. Hüseyin Köprülü’nün koordinatör eğitimci olduğu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu UYGULAMA EĞİTİMİ” Ekim Ayında 2021) yapılması planlanmaktadır. 

 

EĞİTİM ÜCRETİ: 450 TL (KDV Dahil)

 

KATILIM BELGESİ:

Eğitim sonunda tüm katılımcılara “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Eğitimi” katılım belgesi verilecektir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Giriş – Temel Kavramlar ve İlkeler Kişisel Verilerin Korunmasının Gerekliliği

Kişisel Veri Kavramı ve Tanımlar

KVKK Kapsamı ve Sistematiği

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Kişisel Verilerin Korunmasının Gerekliliği

Uluslararası Düzenlemeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Ulusal Düzenlemelerde Kişisel Verilerin Korunması

İlgili Kişi Vekilliği

İlgili Kişi Vekilliğinde İş Alanları

Veri Sorumlusuna Başvuru ve KVK Kurulu’na Şikâyet Aşamaları

5651 Sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması

Uyuşmazlıkların Çözümünde KVKK’na ve Hukuka Uygun Delil

TCK Kapsamında Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlara İlişkin Uygulama

Tazminat Davaları Veri Sorumlusu Vekilliği

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Kesilen Cezalar Kararların İptali İçin Açılacak Davalar

İdari Para Cezalarına İtiraz Başvuruya Cevap Verme,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Taleplerine Cevap Verme

Veri Sorumlusu Vekilliği – Önleyici Hukuk Hizmeti Olarak Danışmanlık (KVKK Dönüşüm Projeleri)

Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Uyum Süreci Aşamaları ile Politika ve Prosedür Hazırlama

Uygulamalı Envanter Hazırlama ve VERBİS’e Kayıt

Yeterli Teknik Tedbir Kavramı ve Alınması Gereken Önlemler

KVKK Kapsamında İnternet Sitesi Çerezi

KVKK Kapsamında E-ticaret, ETBİS ve Güven Damgası

Reklam ve Pazarlamada Kişisel Verilerin Korunması ile İYS Dokümantasyon Çalışmaları,

Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Beyanları, Gizlilik Sözleşmeleri vb.

Dönüşüm Projesi Sonrası Hizmetleri

Kat Mülkiyeti ve KVKK Site, Apartman ve Benzeri Yapılarda Yöneticilerin Sorumlulukları

Veri Sorumlusu Sıfatının Değişmesi

Alınması Gereken Yeterli Önlemler

Bireysel Başvuruda Vekillik

Özel Yaşama Saygı Hakkı

Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Uygulamadaki Sorunlar ve Kurulun Bakış Açısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Analizi

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı

Sağlık ve Cinsel Hayata Dair Verilerin İşlenmesi

COVID-19 Sebebiyle İşyerlerinin İşlediği Veriler

İş Sağlığı ve Güvenliği Verilerinin İşlenmesi

İLETİŞİM:

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39

Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25

0(535) 344 36 32

0(535) 344 36 6

    tr_TRTurkish