Şirket Danışmanlığı

 • Şirket Kurulması
 • Ana Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Çalışan İK Evrak Çalışması
 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Kontrol Edilmesi
 • Şirketlerin Marka ve Patentlerinin Tescil Edilmesi
 • Şirket Alacaklarının Takibi
 • Konkordato ve İflas Erteleme Süreçlerinin Takibi
 • Delillendirme Çalışması (İhbar, İhtar, KEP, Tutanak Hazırlama)
 • Şirketleri Tahkim, Arabulucu, Mahkeme ve Diğer Yerlerde Temsil
 • Dava Açılması ve Sulh Görüşmelerinin Yapılması
 • Şirket Hisse Devri
 • Şirket Birleşmesi ve Tasfiyesi